FOTO

warsztaty foto by KASIA ZNANA (wiklina)
33 photos
ohp wasilkw 2010, wymiana m?odzie?y
ohp wasilkw 2010, wymiana m?odzie?y
przedszkolaki Pracownia Lipowa Choroszcz
przedszkolaki Pracownia Lipowa Choroszcz
wiklina w przestrzeni - Mielnik 2005
wiklina w przestrzeni - Mielnik 2005
goksir mielnik n/bugiem pracownia ceramiczna 2004-2006
goksir mielnik n/bugiem pracownia ceramiczna 2004-2006
szko?a podstawowa drohiczyn 2005r
szko?a podstawowa drohiczyn 2005r
warsztay koswka (rajgrd) ceramika, wiklina dzieciaki
warsztay koswka (rajgrd) ceramika, wiklina dzieciaki
ceramika warsztaty festyn ekologiczny wo?omin 2009
ceramika warsztaty festyn ekologiczny wo?omin 2009
ceramika bachanowo warsztaty glina
ceramika bachanowo warsztaty glina